1. Mind the art
  2. Art

Ilustrime surrealiste që na tregojnë anën më të errët të shoqërisë

20170527230623 igor2

Artisti polak Igor Morski ka pikëvështrimin e tij specifik për shoqërinë e ditëve të sotme dhe e shpresh nëpërmjet ilustrimeve të tij surrealiste. 


Në serinë e tij të ilustrimeve me titull “Dështimi i sistemit”, Igor analizon tema si lakmia apo kulti ndaj bukurisë, bashkë me krizën e vlerave ekonomike dhe shoqërore.