1. Tema

Imazhe të Shqipërisë gjatë Luftës Ballkanike

20170527230618 20170527230452 ballkan

17 tetor 1912 shënon fillimin e Luftës së Parë Ballkanike.


Lufta e Parë Ballkanike ishte një aleancë e Greqisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Bullgarisë, për të larguar nga Ballkani Perandorinë Osmane. Në këtë aleancë Shqipëria nuk u mor parasysh si palë, por si territor që duhej ndarë mes palëve. 


Oficerë të ushtrisë serbe në Shkodër.


Ushtarë të Perandorisë Osmane me trofe malazeze. 


Kamp i ushtrisë bullgare në Vlorë.


Oficerë malazezë në Shkodër.


Foto: AQSh

Top