1. Tema

Metroja në Tokyo, rruga e ferrit

20170527230616 20170527230449 ferri

Fotografi Michael Wolf i gjendur në Tokio vendosi të bëjë një seri fotografish nën titullin Tokio Compression (shtypja e Tokios). Tematika lidhet me mbipopullimin e qytetit dhe me problemet që rrjedhin nga kjo. 

Baner
Top