1. Mind the art
  2. Art

Zhgarravina të guximshme në faqet e librave të gjimnazit

20170527230629 zhgarravina

 Të gjithë kemi zhgarravitur gjatë orëve të mësimit, shpesh në ndonjë fletore apo libër.


Më poshtë keni një përzgjedhje zhgarravinash që e ndryshojnë tërësisht imazhin e fletës së librit. 


Top